Jak definiujemy stopień utlenienia i w jakim celu?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Udostępnij

Tekst: Agata Jarszak-Tyl, Małgorzata Krzeczkowska, Joanna Loch, Aleksander Mizera

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.