Jak napisać esej filozoficzny?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Karl Raimund Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. Halina Krahelska, Warszawa 1993, s. 251.
  • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988.
  • Źródło: Marek Aureliusz, Rozważania, Kęty 2001.
  • Źródło: Epiktet, Diatryby, Warszawa 1961.
  • Źródło: Sextus Empiryk, Przeciw logikom, tłum. I. Dąbska, Warszawa 1970.