Jak przewidzieć typowe stopnie utlenienia pierwiastka