Jak rządzić „światem”? System prowincjonalny republiki rzymskiej

Tekst: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Michael Crawford, Rzym w okresie republiki, tłum. J. Rohoziński, Warszawa 2004, s. 86.
 • Źródło: Oratorum Romanorum fragmenta 8, XLIV 173. Cytat za: Michael Crawford, Rzym w okresie republiki, tłum. J. Rohoziński, Warszawa 2004, s. 84.
 • Źródło: Polibiusz, Dzieje, ks. I, rozdz. 1, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Polibiusz, Dzieje, ks. VI, rozdz. 56, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Polibiusz, Dzieje, ks. XVIII, rozdz. 35, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Polibiusz, Dzieje, ks. X, rozdz. 36, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 724.
 • Cytat za: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, ks. XXXVIII, rozdz. 35–36, www.zrodla.historyczne.prv.pl.
 • Źródło: Łk 19, 1-3, według Biblii Tysiąclecia.
 • Źródło: Andrzej Krajewski, Wyścig z długiem, 20.11.2012 r., dostępny w internecie: https://www.forbes.pl/przywodztwo/wyscig-z-dlugiem-jak-ekipa-edward-gierka-zadluzyla-polske/z6vv26r [dostęp 3.04.2019 r.].
 • Źródło: Komunikat Rady Ministrów o wprowadzeniu kartek na cukier, [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956-1989, t. 6, red. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 485–486.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida