Jak studiować w krajach UE?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Poziomy wykształcenia ISCED, dostępny w internecie: truszkiewicz.pl [dostęp 7.07.2020 r.].
  • Źródło: Katarzyna Czajka, Ewa Wilk, Trzy lata studiów i dyplom. Warto?, 1.10.2013 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 7.07.2020 r.].
  • Źródło: Jak wyjechać?, dostępny w internecie: esn.pl [dostęp 7.07.2020 r.].
  • Źródło: Traktat o Unii Europejskiej, dostępny w internecie: oide.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida