Jak to się pisze? Historyczna zasada pisowni polskiej

Tekst: Marcin Podlaski, Anna Grabarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Tokarski, Traktat o ortografii polskiej, Warszawa 1978, s. 68–72.
  • Źródło: Tomasz Lisowski, Pisownia polska. Główne fazy rozwoju, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2010/3–4, dostępny w internecie: http://pmichal-kwartjez.home.amu.edu.pl/teksty/teksty2010_3-4_3-4/Lisowski.pdf.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida