Jak widzimy siebie, a jak innych?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wojciszke Bogdan, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003.
  • Dysonans poznawczy, czyli kiedy dyskomfort i niespójność rządzą naszym życiem, dostępny w internecie: odkrywamyzakryte.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Akert Robin M., Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
  • Maria Bajak, Adam Pierończyk, Dysonans poznawczy, dostępny w internecie: mfiles.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Grzegorz Tomicki, Atrybucja, 29.07.2016 r., dostępny w internecie: pzc.innelektury.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
  • Dysonans poznawczy, czyli jak Twój umysł nagina rzeczywistość, 20.08.2020 r., dostępny w internecie: kobieta.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida