Jak wykorzystać związek między kątem dyfrakcji, stałą siatki i długością fali?

Tekst: Jerzy Ginter, Michał Kurek

Opracowanie i multimedia: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida