Jak założyć organizację pozarządową? Fundacje i stowarzyszenia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Statut Fundacji im. Stefana Batorego, dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 12.03.2020].
  • Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020].
  • Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2020].