Kim jest człowiek? – fenomenologiczne odpowiedzi Romana Ingardena i Karola Wojtyły

Bibliografia:

  • Ingarden Roman, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Kraków 1998.
  • Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
  • Ingarden Roman, Człowiek a rzeczywistość, [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Kraków 1998.
  • Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1985.