Kim jest człowiek? – fenomenologiczne odpowiedzi Romana Ingardena i Karola Wojtyły

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1998, s. 29–38.
  • Źródło: Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 24–25.
  • Źródło: Roman Ingarden, Człowiek a rzeczywistość, [w:] Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1998, s. 30.
  • Źródło: Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1985, s. 25.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida