Kim jest Faust?

Tekst: Maria Gniłka-Somerlik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Gołaszewska, Synergia aksjologiczna, „Sztuka i Filozofia” 1993, t. 7, s. 246.
  • Źródło: Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta, [w:] tegoż, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, Warszawa 2004, s. 91–92.
  • Źródło: Michał Kazimierczuk, „Faust" Goethego jako tragedia rozwoju nowoczesności, „Kultura – Media – Teologia” 2016, t. 26, s. 121.
  • Źródło: Michał Kazimierczuk, „Faust" Goethego jako tragedia rozwoju nowoczesności, „Kultura – Media – Teologia” 2016, t. 26, s. 110.
  • Źródło: Michał Kazimierczuk, „Faust" Goethego jako tragedia rozwoju nowoczesności, „Kultura – Media – Teologia” 2016, t. 26, s. 125.
  • Źródło: Jan Parandowski, Na początku był Chaos, [w:] K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, t. cz. I, Warszawa 2002.
  • Źródło: Księga Rodzaju (Rdz 1,1–24).