Klasyczna filozofia niemiecka: Immanuel Kant – uprawnienia rozumu

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg.
  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki…, przeł. B. Bornstein, na nowo opracowała J. Suchorzewska.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden.
  • Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia. O pięknie i sądzie smaku, przeł. J. Gałecki, cz. I, § 2 i 5, fragmenty.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O ostatecznym celu naszego rozumu, przeł. R. Ingarden, Metodologia transcendentalna, dz. II, rozdz. I, fragmenty.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O ograniczonym stosowaniu idei czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Nauka o elementach, cz. II, dz. II, ks. II, poddz. III.
  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. O ideach czystego rozumu, przeł. B. Bornstein, na nowo opracowała J. Suchorzewska, § 40, fragment.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O poznawczym zastosowaniu kategorii intelektu, przeł. R. Ingarden, Nauka o elementach, cz. II, dz. I, ks. I, poddz. II, § 22.
  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. Odparcie zarzutu o idealizm, przeł. B. Bornstein, na nowo opracowała J. Suchorzewska, § 13, fragment.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida