Klasyczna filozofia niemiecka: wprowadzenie

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. O metafizyce, przeł. B. Bornstein, na nowo opracowała J. Suchorzewska, § 1, fragment.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O apriorycznych zasadach przyrodoznawstwa i o koniecznym przewrocie kopernikańskim w metafizyce, przeł. R. Ingarden, Przedmowa do drugiego wydania, fragment.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida