Konflikt z Turcją. Elekcja Jana III Sobieskiego

Tekst: Michał Kopczyński, zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, cz. I, oprac. S. Ochmann, K. Matwijowski, Wrocław 1980, s. 381.