Konflikty na świecie – problem albański

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Robin Alexander, Sonja Gillert, Granice do zmiany? Wielka gra o Bałkany, 15.06.2019 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl.
  • Źródło: Marta Szpala, Kosowo: walka o władzę w cieniu pandemii, 26.03.2020 r., dostępny w internecie: osw.waw.pl [dostęp 18.06.2020 r.].
  • Źródło: Macedonia bez spisu i bez wyborów, 19.05.2020 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 18.06.2020 r.].