Konstytucja RP. Rozdział III – Źródła prawa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych, dostępny w internecie: vilp.de [dostęp 5.05.2020 r.].
  • Źródło: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 16.02.2021 r.].
  • Źródło: Wyrok z 27 maja 2003 r., K 11/03 Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, dostępny w internecie: trybunal.gov.pl [dostęp 5.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 5.05.2020 r.].
  • Źródło: Karta Narodów Zjednoczonych, dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 5.05.2020 r.].