Konstytucja RP. Rozdział V – Prezydent RP

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kunicka‑Goldfinger Agata, Piłat Joanna, Podbielkowski Maciej, Repetytorium. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
  • oprac. własne.
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 22.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida