Kościół we wczesnym średniowieczu

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Spór Ariusza z biskupem Aleksandrem, [w:] Cesarstwo rzymskie. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii starożytnej, oprac. L. Owczarek, Kielce 1986, s. 170–171.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida