Kreacja nowego typu bohatera w okresie burzy i naporu. Johann Wolfgang Goethe Faust

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Faust, tłum. Jacek S. Buras.