Kryzys zachodniego chrześcijaństwa; uwarunkowania i następstwa reformacji

Tekst: Adrian Lenard

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tezy Marcina Lutra z 1517 roku (fragment), Artykuł 95 tez, Wikipedia.org.
  • Źródło: Edykt nantejski z 1598 roku, [w:] W. Pociecha, Europa w dobie kontrreformacji, Teksty źródłowe do nauki w szkole średniej, zesz. 32, Kraków 1924.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida