Kurs logiki: lekcja 32. Błędy w rozumowaniach: błąd nieformalny (materialny). Część 2: Ekwiwokacja i błędne koło w rozumowaniu

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1998.
  • Platon, Eutydem, tłum. W. Witwicki, Kraków 2007.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida