Licytacja. Sprawa polska w 1917 roku

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Przełom”, „Kryzys przysięgowy”, „Po upadku caratu w Rosji”, „Polskie przedstawicielstwo w Paryżu”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 1 film, 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne, 4 polecenia.

Bibliografia:

  • Źródło: W. Baranowski, Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, [w:] Józef Piłsudski, O państwie i armii. W świetle wspomnień i innych dokumentów, Warszawa 1985, s. 27–28.
  • Źródło: W. Grabski, Idea Polski, [w:] Józef Piłsudski, O państwie i armii. W świetle wspomnień i innych dokumentów, Warszawa 1985, s. 26–27.
  • Źródło: Wincenty Witos, Moje wspomnienia, [w:] Józef Piłsudski, O państwie i armii. W świetle wspomnień i innych dokumentów, Warszawa 1985, s. 14–15.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida