Strona główna Literacki skandal, czyli o Wiośnie Juliana Tuwima
Powrót

Literacki skandal, czyli o Wiośnie Juliana Tuwima

Bibliografia:

  • Źródło: Krystyna Ratajska, Spór o „Wiosnę” Juliana Tuwima, „Prace Polonistyczne”, nr 51, s. 124–125.
  • Źródło: List otwarty do Juliana Tuwima, „Pro Arte et Studio” 1918, nr 11, s. 21.
  • Źródło: Julian Tuwim, Wiosna. Dytyramb, Wrocław 1964, s. 112.
  • Źródło: Piotr Michałowski, Strategie skandalu i stereotyp odbioru, [w:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. Włodzimierz Bolecki, Grzegorz Gazda, Warszawa 2003, s. 83.