Marcel Proust – symbol francuskiego międzywojnia

Tekst: Edward Pasewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Marcel Proust, W stronę Swanna, [w:] tegoż, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, tłum. T. Boy-Żeleński, s. 123.
 • Źródło: Marcel Proust, W stronę Swanna, [w:] tegoż, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, tłum. T. Boy-Żeleński, s. 133.
 • Źródło: Marcin Świetlicki, Pogo.
 • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe.
 • Źródło: Jan Lechoń, Herostrates.
 • Źródło: Paweł Próchniak, Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Tom 10. Literatura współczesna (1956-2005), red. A. Skoczek, Bochnia -Kraków-Warszawa 2006, s. 2006.
 • Źródło: Julian Kornhauser, Postscriptum. Notatnik krytyczny. Obrazy współczesności, Kraków 1999, s. 26.
 • Źródło: Tadeusz Cieślak-Sokołowski, Marcina Świetlickiego dylogia śmiertelna, „Tygodnik Powszechny” 2003.
 • Źródło: Paweł Próchniak, Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Tom 10. Literatura współczesna (1956-2005), red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa 2006.
 • Źródło: Andrzej Bursa, Nauka chodzenia, [w:] Andrzej Bursa, Dzieła (prawie) wszystkie, oprac. Wojciech Bonowicz, Kraków 2018.
 • Źródło: Paweł Wiktor Ryś, Jeden przez dwa zostało podzielone. Kobieta jako „inny” w „Jeden” Marcina Świetlickiego, „Konteksty Kultury”, nr 2017/14, s. 84.
 • Źródło: Aldona Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 7.
 • Źródło: Banksy.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida