Marksizm, komunizm i socjalizm demokratyczny

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Bębenek Marian, Socjalizm, [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. Krystyna Chojnicka, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
  • Lenin Włodzimierz, Państwo a rewolucja, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, Warszawa 1987.
  • Engels Fryderyk, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1979.
  • Engels Fryderyk, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1979.
  • Marks Karol, Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej, [w:] tegoż, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1953.
  • Marks Karol, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1953.
  • Karol Marks, Karol Marks Uwagi na marginesie programu Niemieckiej Partii Robotniczej, dostępny w internecie: marxists.org [dostęp 12.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida