Mechanizm powstawania i skutki tsunami

Tekst i scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk

Film edukacyjny: Krzysztof Poznański

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.