Mesjanizm i winkelriedyzm – dwie koncepcje narodowowyzwoleńcze polskich romantyków

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mesjanizm, [w:] Epoki literackie. Wielki Leksykon Literatury Polskiej, red. J. Bajda, Wrocław 2004, s. 401–402.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Utwory wybrane, t. 1, Warszawa 1969, s. 471–474.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Kraków 2005, s. 144–146.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida