Międzynarodowe systemy współpracy i bezpieczeństwa. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Lorenz, NATO na drodze do nowej strategii, 19.01.2021 r., dostępny w internecie: pism.pl [dostęp 15.06.2021 r.].
  • Źródło: Rola NATO w strukturze bezpieczeństwa UE, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 19.02.2009 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 15.06.2021 r.].
  • Źródło: Traktat północnoatlantycki, 4.04.1949 r., dostępny w internecie: nato.int [dostęp 28.04.2020 r.].