Migracje we współczesnym świecie – zagrożenia i szanse

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: , [w:] Irena Panennkowa, Wychowanie państwowe czy narodowe, „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. 4, 1930.
  • Źródło: Fragment konstytucji marcowej, dostępny online [w:] Strona główna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Źródło: dostępny w internecie: dzieje.pl.
  • Źródło: Wpomnienia Stanisławy Pązik, urodzonej w 1922 roku, [w:] Adam Pązik, dostępny online: dws-xip.pl.
  • Źródło: Fragment przemówienia wygłoszonego w Sejmie 20 stycznia 1932 r. przez ministra Janusza Jędrzejewicza, [w:] Młodzież winna być wychowywana w kulcie wielkich ludzi. Minister Jędrzejewicz o budżecie MWRiOP., „Polska Zachodnia”, t. 7/21, 1932, s. 2.
  • Źródło: , [w:] J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętników i pism, Londyn 1972, s. 140–141.
  • Źródło: Piotr Stańczyk, Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2016.
  • Źródło: Maria L. Ekiel-Jeżewska, Nasi dziadkowie jako uczniowie i nauczyciele, t. 21, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” 2013.
  • Źródło: , [w:] Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania (tymczasowy), Lwów 1934.