Migracje

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: CBOS, Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce. Komunikat z badań 93/2015, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Piotr Koryś, Marek Okólski, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, dostępny w internecie: migracje.uw.edu.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Polacy też byli uchodźcami, dostępny w internecie: uchodzcy.info [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Marta Jaroszewicz, Ołena Małynowska, Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, 2018 r., dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: José Ortega y Gasset.
  • Źródło: Robert Musil.