Miniatury liryczne – wielka siła małej formy

Tekst: Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Piotr Michałowski, Miniatura poetycka, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1994, nr 85/2, s. 117.
 • Źródło: Ryszard Krynicki, Kamień, szron, Kraków 2005.
 • Źródło: Ewa Lipska, Dom Spokojnej Młodości, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 1979.
 • Źródło: Urszula Kozioł, Wyrywki, [w:] tejże, Supliki, Kraków 2005.
 • Źródło: Karol Wojtyła, Gubione paradoksy, dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/gubione-paradoksy/.
 • Źródło: Julia Hartwig, Błyski, Warszawa 2002.
 • Źródło: Krystyna Miłobędzka, gubione, Kołobrzeg 2008.
 • Źródło: Bogdan Zadura, Wszystko, Kołobrzeg 2008.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Białe groszki, [w:] tegoż, Poezja, Kraków 1988.
 • Źródło: Julia Szychowiak, Intro, Kołobrzeg 2015.
 • Źródło: Ryszard Krynicki, Niepodlegli nicości, [w:] tegoż, Wybrane wiersze i przekłady, Kraków 1989.
 • Źródło: Ryszard Krynicki, Choćbyście unicestwili, [w:] tegoż, Wybrane wiersze i przekłady, Kraków 1989.
 • Źródło: Klara Nowakowska, Formuła, [w:] tejże, Ulica Słowiańska, Kraków 2012.
 • Źródło: Bogusław Kierc, Ktokolwiek, Wrocław 1980.
 • Źródło: Leszek Engelking, Haiku, [w:] tegoż, Komu kibicują umarli, Poznań 2013, s. 31.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Książka.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida