„Moja poezja niczego nie tłumaczy…” – o poetyce wierszy Tadeusza Różewicza

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Manifest literacki, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1989.
  • Tadeusz Różewicz, Moja poezja, [w:] Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016.
  • Henryk Vogler, Tadeusz Różewicz, Warszawa 1972.
  • Andrzej Skrendo, Wstęp, [w:] Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida