NATO – cele i działalność

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Drzewicki, Proces rozszerzenia NATO jako instrument realizacji polskiej polityki wschodniej. Nowe uwarunkowania geostrategiczne, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
  • Źródło: Józef Fiszer, Perspektywy dalszego rozszerzenia NATO, dostępny w internecie: ce.uw.edu.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 18.05.2021 r.].