Nazizm

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Trzecia Rzesza. Nowa historia, tłum. Grzegorz Siwek, Kraków 2010.
  • Gray John Nicholas, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, tłum. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Kraków 2009.
  • Filipowicz Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida