Neopsychoanaliza humanistyczna Ericha Fromma

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Erich Fromm, Mieć albo być, tłum. Jan Karłowski, Warszawa 2013, s. 19–22.
  • Źródło: T.S. Eliot, Gerontion, tłum. C. Miłosz.
  • Źródło: Cezary W. Domański, Człowiek według Fromma, „Charaktery”, dostępny w internecie: https://charaktery.eu/artykul/czlowiek-wedlug-fromma.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida