Niewypowiedziana wojna. Początek walk polsko‑bolszewickich i wyprawa kijowska w latach 1919–1920

Autor: Magdalena Gibiec

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z 97 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, 12 listopada 1919 r., dostępny w internecie: dlibra.umcs.lublin.pl.
  • Źródło: Ppor. Mieczysław Lepecki, 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010.
  • Źródło: Ppor. Mieczysław Lepecki, [w:] 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010, s. 51.
  • Źródło: Stanisław Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 137–138.
  • Źródło: Fragment odezwy Symona Petlury do narodu ukraińskiego, [w:] Symon Petlura, Odezwa Symona Petlury do narodu Ukrainy, 1920, tekst dostępny online.
  • Źródło: Józef Piłsudski, Odezwa do mieszkańców Ukrainy, 1920, tekst dostępny online.
  • Źródło: Tadeusz Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937, s. 333–354.
  • Źródło: Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej, 21 kwietnia 1920, Warszawa, tekst dostępny online.
  • Źródło: Włodzimierz Lenin, [w:] 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010, s. 12–14.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida