Nowożytna myśl polityczna: rys historyczny

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Kant Immanuel, Do wiecznego pokoju, [w:] , tłum. M. Żelazny.
  • Marks Karol, Tezy o Feuerbachu, [w:] , tłum. S. Filmus, 11.
  • Niccolo Machiavelli, Książę, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów.
  • Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, [w:] , tłum. M. Król.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida