O założeniach poezji pozytywistycznej

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Grażyna Borkowska, „Lecz gdzież jest pieśń…” O poezji i poetach, [w:] tejże, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 152.
  • Źródło: Adam Asnyk, Daremne żale, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1961, s. 12.
  • Źródło: Janina Kulczycka-Saloni, Program literacki, [w:] tejże, Pozytywizm, Warszawa 1977, s. 39.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Wolny najmita, [w:] tejże, Poezje, Poznań 1973, s. 64.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida