OBWE – geneza i współczesność

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Paryska karta nowej Europy, tłum. Krzysztof Kowaluk, dostępny w internecie: osce.org [dostęp 6.04.2020 r.].
  • Źródło: momo/adso, Wybór bez prawdziwej konkurencji nie jest prawdziwym wyborem, 19.03.2018 r., dostępny w internecie: tvn.pl [dostęp 28.01.2020 r.].
  • Źródło: Olesia Tkachuk, Specjalna misja monitorująca OBWE na Ukrainie – cele i problemy ich realizacji, 2017 r., dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 28.01.2020 r.].
  • Źródło: Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi. Cytat za: Bogdan Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2008, str. 49.