Ocena stanu poszkodowanego

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o konieczności bezwzględnej dbałości o bezpieczeństwo ratownika. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są konieczne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą badania oddechu, odróżniania osoby przytomnej od nieprzytomnej, pozycji zastanej i bezpiecznej.

Opis wstępnej oceny poszkodowanego (widoczne urazy, ilość osób). Polecenie 1 dotyczy opieki nad poszkodowanym do chwili przyjazdu służb. Wskazanie kiedy należy zmienić pozycję poszkodowanemu.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji na temat oceny oddechu, przytomności i zmiany pozycji poszkodowanego. Polecenie 5.1. dotyczy pojemności życiowej płuc. Polecenie 5.2 dotyczy metod udrażniania dróg oddechowych. Polecenie 5.3 dotyczy układania osoby nieprzytomnej w pozycji innej niż bocznej bezpiecznej.

Zestaw czterech zadań interaktywnych dotyczących oceny stanu poszkodowanego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida