Od renesansu do baroku

Zawartość: fotografia – barokowe wnętrze kościoła w Melku (Austria); informacja o nadawaniu nazw epokom; polecenie przypomnienia informacji o renesansie europejskim i polskim; polecenie zredagowania głosu w dyskusji na temat najważniejszych wydarzeniu w kulturze renesansu.

Zawartość: etymologia nazwy barok; fotografia perły; polecenie – znalezienie skojarzeń z wyrażeniem „nieregularna perła”.

Zawartość: informacja o zmianach postrzegania baroku; ćwiczenie interaktywne – uporządkowanie cech renesansu i baroku; ćwiczenie interaktywne – wybranie z dowolnych źródeł dwóch obrazów z epoki renesansu i baroku, opisanie ich przy wykorzystaniu wszystkich określeń z poprzedniego ćwiczenia;

Informacje o baroku jako epoce sprzeczności; porównanie barokowej i renesansowej teorii piękna.

Zasób zawiera fragment tekstu Jadwigi Sokołowskiej o barokowej koncepcji piękna ze Słownika literatury staropolskiej.

Zawartość: rzeźba Giordano Bruno Bertholda Wernera; współczesna fotografia Pomnik Giordana Bruna, która stoi na placu Campo di Fiori w Rzymie; biogram, poglądy i odkrycia Giordano Bruno; portret Galileusza Justusa Sustermana; biogram i osiągnięcia Galileusza; obraz Antoni van Leeuwenhoek Jana Verkolje; biogram i osiągnięcia Leeuwenhoeka; ćwiczenie interaktywne –połączenie uczonego z wynalazkiem. 

Dla zainteresowanych: nagranie audio: Koncert brandenburski, No. 4 in G, movement I (allegro, G major) Jana Sebastiana Bacha.

Zawartość: galeria trzech fotografii (Rzymska Fontanna di Trevi, Barokowy ołtarz w katedrze w Toledo, ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w kościele pod wezwaniem św. Dominika w meksykańskim Pueblo); informacja o dwóch ojczyznach baroku: Włochach i Hiszpanii, obecności baroku w Ameryce, czasie trwania epoki; ćwiczenie otwarte dotyczące przyczyn braku zabytków średniowiecznych i renesansowych w Ameryce.

Zawartość: informacje o sytuacji w Europie w XVII wieku (wojna trzydziestoletnia, monarchia absolutna); obraz młodego Ludwika IV podczas koronacji, Henri Testelin.

Tytuł będący podstawą do informacji o  władcach Polski w XVII wieku.

Zawartość: galeria portretów polskich władców (Władysław IV na portrecie Aleksandra Lessera; Jan III Sobieski na obrazie Jana Siemingowskiego‑Eleutera; August II Mocny na obrazie Louis de Silvestre); informacje o demokracji szlacheckiej i konfliktach zbrojnych w Polsce XVII w.; wiersz Wacława Potockiego Veto albo nie pozwalam.

Informacje o władcach sprawujących władzę w Polsce XVII wieku.

Ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze; ćwiczenie interaktywne – samodzielna krzyżówka związana z barokiem.

Bibliografia:

  • Źródło: Wacław Potocki, Veto albo nie pozwalam, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1992, s. 132.
  • Źródło: Jadwiga Sokołowska, Barok, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. Teresa Michałowska, Warszawa 1990, s. 74.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida