Organy Rady Europy

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dostępny w internecie: poznan.so.gov.pl [dostęp 4.06.2021 r.].
  • Źródło: Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2018 r., dostępny w internecie: static1.squarespace.com [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: AM, Raport (…) RE z nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPCz w 2014 r. (…), 26.03.2015 r., dostępny w internecie: przegladpm.blogspot.com [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Jerzy Jaskiernia, Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standardami demokratycznymi Rady Europy, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida