Oświeceniowe koncepcje człowieka i kultury

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 104.
  • Źródło: Paweł Tarasiewicz, „Kultura” i „Cywilizacja” – próba korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze”, t. 2, 2011, s. 73.
  • Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 106–110.
  • Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 113.
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 26.
  • Źródło: Barbara A. Jelonek, Idea umowy społecznej, [w:] Mirosław Sadowski, Aleksandra Spychalska, Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, red. Katarzyna Sadowska, Wrocław 2014, s. 93.
  • Źródło: Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006, s. 51–52.
  • Źródło: Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006, s. 50.