Paprotniki wymarłe i współczesne – znaczenie dla człowieka