Parlamentarne systemy wyborcze wybranych państw. Zestawienie systemów wyborczych różnych państw

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Źródło: Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 12.04.2001 r., dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Wybory parlamentarne w Polsce w 2007 roku, dostępny w internecie: wikipedia.org [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: Electronic Guide, UK Election Statistics: 1918-2019, dostępny w internecie: electionguide.org [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Electonic Guide, Election for National Assembly of France, dostępny w internecie: electronicguide.org [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Electronic Guide, Election of Dutch Second Chamber, dostępny w internecie: electronicguide.org [dostęp 10.04.2020 r.].
  • Źródło: Federal Republic of Germany. Elections To The Federal Parliament (Bundestag), dostępny w internecie: osce.org [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: Mariusz Ruszel, Proporcjonalny czy większościowy system wyborczy – przedyskutuj problem, wskazując polityczne konsekwencje różnych typów systemów wyborczych, Łódź 2003.
  • Źródło: Wojciech Sokół, Główne tendencje w polityce reform wyborczych w wyborach parlamentarnych, dostępny w internecie: annales.umcs.lublin.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 4.03.2020 r.].