Parlamentaryzm angielski i absolutyzm francuski - ewolucja ustroju

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Wiek XVI-XVIII źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 310.
  • Źródło: M. Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 216.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida