Partie polityczne w Polsce

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego, finanse polskich partii, dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 17.02.2020 r.].
  • Źródło: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, dostępny w internecie: wydawnictwo.wsei.eu [dostęp 17.02.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
  • Źródło: Statut Komunistycznej Partii Polski z 2002 roku, dostępny w internecie: kom-pol.org [dostęp 17.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida