Partycypacja obywatelska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: oprac. własne.
  • Źródło: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 6.08.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 6.08.2020 r.].