Paryż w ofensywie. Wprowadzenie monarchii konstytucyjnej

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja francuska z 3 września 1791 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 490–494.
  • Źródło: Fragment z Hippolyte’a Taine’a(1828-1893).
  • Źródło: Czarna księga rewolucji francuskiej, red. Renaud Escande, tłum. B. Biały, J. Gruszka, M. Jurek, K. Kubaszczyk, Dębogóra 2015, s. 902.
  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789–1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, s. 223–225.
  • Źródło: wybór pierre.collenot.pagesperso-orange.fr, do użytku edukacyjnego.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida