Pejzaż powojenny w wierszach Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego

Tekst: Justyna Bajda, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Słonimski Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich, [w:] Antoni, Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978, oprac. A. Lam, Kraków 1980.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Przypowieść.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida